Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

OLSZTYN

Licząca ponad 170 tys. mieszkańców stolica jednego z najpiękniejszych regionów Polski Warmii i Mazur.

Miasto odwiedzane jest rocznie przez około milion turystów, w tym przez rosnącą liczbę turystów zagranicznych. Olsztyn to prawdziwa wizytówka północno-wschodniej Polski, punkt na komunikacyjnej mapie kraju, dla którego budowa Nowego Dworca jest projektem newralgicznym.

 

NOWY DWORZEC OLSZTYN

ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE

Projekt wpisuje się w plan kompleksowej rewitalizacji centralnie położonego obszaru miasta. To harmonijne połączenie nowoczesnego dworca kolejowego z dworcem autobusowym, a także przystankami komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie opiera się na synergii transportu pasażerskiego, usług i handlu. Główna myśl przyświecająca partnerom projektu to stworzenie miejsca funkcjonalnego, wzbogacającego olsztyńską przestrzeń, spełniającego międzynarodowe standardy – realizacja symbolu Warmii i Mazur.

Przed olsztyńskim dworcem powstanie tętniący życiem plac, miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych. Obiekt będzie się legitymował certyfikatem dla budownictwa o zrównoważonym rozwoju. Koncepcja architektoniczna ZCK stanowi efekt pracy architektów biura FS&P Arcus.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne stanie się oznaką pozytywnych zmian zachodzących w Olsztynie: wykreuje nową jakość przestrzeni miejskiej, pobudzi rozwój miasta i regionu, rozwinie tzw. turystykę zakupową, zdynamizuje ruch pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim, stworzy nowe miejsca pracy, zapewni infrastrukturę transportową, handlową i rozrywkową na najwyższym poziomie.

Rangę inwestycji określili sami olsztynianie. Z sondażu Instytutu Badań i Analiz Grupy OSB, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miasta w Olsztynie wynika, że blisko 86% ankietowanych wskazało budowę Nowego Dworca jako bardzo ważne przedsięwzięcie.

 

TRZY FILARY PROJEKTU ZCK OLSZTYN

Kluczowym elementem inwestycji jest budowa nowych dworców autobusowego i kolejowego, które będą stanowiły spójną całość z miejskim systemem linii autobusowych, a także linią tramwajową.

Wartość projektu, który ma być realizowany bez udziału środków publicznych, to rząd ok. 110 milionów euro.

 

DWORZEC PKP

Dwupoziomowy dworzec PKP zajmie powierzchnię ok. 3500 m2 i powstanie w zachodniej części obiektu. Perony połączone będą istniejącym już przejściem podziemnym z kondygnacją podziemną i dwupoziomowym hallem głównym.

DWORZEC PKS

Dworzec PKS, liczący ok. 3000 m2, zlokalizowany będzie na parterze w części wschodniej inwestycji. Projekt przewiduje jego zadaszenie i płynne połączenie z 7 stanowiskami autobusowymi. Pasażerowie znajdą tu również drobne punkty usługowo-handlowe.

GALERIA HANDLOWA

Galeria handlowa będzie dysponować ok. 34000 m2 powierzchni najmu i obejmie ok. 180 punktów usługowych, w tym wielosalowe kino. Na klientów czekał będzie parking z ok. 1000 miejsc postojowych.