Inwestor

Na sukces olsztyńskiego projektu pracują doświadczeni partnerzy biznesowi. Inwestorem Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego jest Retail Provider Sp. z o.o., nowy właściciel PKS Olsztyn S.A. Za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia FS&P Arcus. Inwestycja będzie realizowana we współpracy z PKP S.A.
 

RETAIL PROVIDER

Firma od października 2011 jest nowym właścicielem PKS Olsztyn S.A., w marcu 2012 nabyła także od Skarbu Państwa 85% akcji PKS Siedlce S.A. Długofalowym celem przedsiębiorstwa jest rozszerzanie działalności transportowej przejmowanych spółek przewozowych i tworzenie ogólnopolskiej sieci zintegrowanych centrów komunikacyjnych.

Działalność Retail Provider wynika z przeświadczenia o celowości współpracy podmiotów prywatnych i publicznych, a także przekonania o wielkiej wadze ich wspólnego działania na rzecz rozwoju regionów.

Więcej o PKS Olsztyn S.A. : www.pks.olsztyn.pl

FS&P ARCUS

Pracownia z blisko 25-letnią historią. Twórca koncepcji architektonicznej ZCK w Olsztynie. Jedna z większych firm architektonicznych w Polsce, ma doświadczenie w realizacji galerii handlowych, obiektów mieszkaniowych, biurowych, hotelowych i użyteczności publicznej. Zajmuje się projektami z zakresu architektury, urbanistyki i opracowań inżynieryjnych.

Według danych Warsaw Business Journal, FS&P Arcus znajduje się w pierwszej 10. polskich firm architektonicznych.

Więcej o FS&P Arcus: www.fsparcus.pl