TAK dla rozwoju Olsztyna

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Olsztynie, projekt grupy kapitałowej Retail Provider, jest na ostatniej prostej – potwierdzili przedstawiciele inwestora.
 
„Zielone światło” dla inwestycji to istotne przyspieszenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dworca. Jeżeli finalny dokument zostanie przyjęty w tym roku, Retail Provider bezzwłocznie rozpocznie prace budowlane. Reprezentanci inwestora wyrazili pełną gotowość do współpracy z Władzami Miasta Olsztyna.
 
Projekt nowych dworców PKP i PKS, uzupełniony o segment komercyjny, będzie pierwszym w tej części Polski zintegrowanym centrum komunikacyjnym. Priorytetem Retail Provider jest jak najszybsza realizacja funkcji transportowej obiektu, tak, aby wykorzystać dobrą passę turystyki przyjazdowej do Warmii i Mazur. Wzmożony ruch Rosjan do północnej Polski to efekt umowy o małym ruchu granicznym ratyfikowanej w czerwcu 2012 r. Retail Provider, który jest jednocześnie właścicielem PKS w Olsztynie S.A. zamierza wprowadzić do rozkładu jazdy regularne połączenia autobusowe na trasie Olsztyn – Kaliningrad.

- Traktujemy to przedsięwzięcie jako nasz wkład w promocję Olsztyna za granicami kraju – komentowali przedstawiciele Retail Provider. - To miasto ma z roku na rok coraz większy potencjał. Realizacja Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, którą wkrótce rozpoczniemy zdynamizuje rozwój Olsztyna i skieruje miasto na właściwe tory.

Za koncepcję architektoniczną Nowego Dworca Olsztyn odpowiada pracownia FS&P Arcus.

Kategoria: