NOWY DWORZEC OLSZTYN W PÓŁFINALE!

Radni Olsztyna podjęli wczoraj uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic Dworca Głównego.
 

- To znaczący sukces inwestora, ale przede wszystkim urzędników i radnych, którzy otworzyli drogę do realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla stolicy Warmii i Mazur. Liczymy na to, że dzięki szybkiemu przyjęciu tej uchwały, a następnie planu miejscowego możliwa będzie jednoczesna budowa Nowego Dworca Olsztyn i planowanej przez miasto linii tramwajowej – mówi Tomasz Andryszczyk, rzecznik Retail Provider Sp. z o.o.

Priorytetem dla inwestora jest jak najszybsza realizacja części transportowej projektu, dlatego zgodnie z zakładanym harmonogramem prac, w pierwszej kolejności powstaną nowoczesne dworce PKS i PKP, a w dalszym etapie – galeria handlowo-rozrywkowa.

Retail Provider wkrótce rozpocznie działania związane z prekomercjalizacją obiektu.

- Inwestycja już cieszy się dużym zainteresowaniem kluczowych najemców, dlatego w ciągu miesiąca ruszy oficjalna komercjalizacja projektu. Analizując sukces Galerii Katowickiej, projektu o podobnych cechach funkcjonalnych, jesteśmy o nią spokojni – podkreśla rzecznik Retail Provider.

Projekt Nowego Dworca Olsztyn o wartości ok. 115 mln euro zakłada stworzenie w stolicy Warmii i Mazur galerii o powierzchni 45 tys. m2 najmu, połączonej z nowoczesnymi dworcami: kolejowym (2,5 tys. m2) i autobusowym (4 tys. m2.) na wzór Zintegrowanych Centrów Komunikacyjnych realizowanych obecnie w Katowicach i Poznaniu.

Uzupełnieniem inwestycji Retail Provider jest pakiet „Siódemka dla Olsztyna”, który składa się z: Centralnego Punktu Przesiadkowego, przedłużenia przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w kierunku Zatorza, budowy placu miejskiego wraz z niezbędną optymalizacją układu drogowo-komunikacyjnego, budowy nowego dworca PKP, nowego dworca PKS, oferty mieszkań komunalnych dla Olsztyna, a także zapewnienia ekologicznych technologii przy realizacji projektu.

Dzięki propozycji, którą przedstawiły inwestorowi olsztyńskie organizacje pozarządowe: Obywatelski Olsztyn i Forum Rozwoju Olsztyna, spółka celowa do realizacji budowy Nowego Dworca Olsztyn zostanie zarejestrowana w Olsztynie, a konkurs architektoniczny dotyczący zagospodarowania placu przed dworcem będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką przestrzeni publicznej.

Kategoria: