Nowy dworzec PKP według pomysłu społeczników

"Spółka Retail Provider, która planuje budowę w Olsztynie dworca PKP/PKS z centrum handlowym, w czasie przygotowań do tej inwestycji współpracuje nie tylko z urzędnikami, ale także z organizacjami pozarządowymi.

(…) Spółka współpracuje nie tylko z urzędnikami ratusza z zespołem powołanym przez prezydenta miasta, ale także z organizacjami społecznymi. Przypomnijmy, że społecznicy z dwóch stowarzyszeń, które w ostatnich latach aktywnie włączyły się w dyskusję o wyglądzie miasta - Forum Rozwoju Olsztyna i Obywatelskiego Olsztyna - przedstawili własne postulaty i oczekiwania dotyczące budowy nowego dworca i jego otoczenia.
 
Jednym z nich była rejestracja na terenie Olsztyna spółki, która będzie realizować projekt budowy nowego dworca. Wtedy podatki, które musiałaby płacić, zostawałyby w Olsztynie. Społecznicy zaproponowali również realizację odkładanego od lat planu, czyli wydłużenia przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w kierunku Zatorza, a także ponowne wykorzystanie historycznych elementów z obecnego dworca takich jak neony, mozaiki, części posadzki. Na te postulaty jest już wstępna zgoda inwestora (...).
- Zależy nam, żeby rada miasta uchwaliła przystąpienie do planu jeszcze przed wakacjami - mówi Andryszczyk. Wtedy budowa mogłaby się zacząć w pierwszej połowie 2013 r.
- Uchwała o przystąpieniu do przygotowania planu [dla dworca PKP - red.] będzie głosowana najprawdopodobniej na czerwcowej sesji rady miasta - informuje Aneta Szpaderska, rzeczniczka Urzędu Miasta”.
 
Źródło: Tomasz Kurs / Gazeta Wyborcza, Olsztyn
Kategoria: