Nowy Dworzec Olsztyn przyśpiesza!

W tym tygodniu Retail Provider złoży wniosek w sprawie przystąpienia do uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic dworca. Pilne przyjęcie dokumentu umożliwi koordynację inwestycji strategicznych dla stolicy Warmii i Mazur – budowę Nowego Dworca Olsztyn i planowanej linii tramwajowej.

Inwestor otrzymał już większość uzgodnień od kluczowych partnerów, m.in. z Zarządu Miejskich Dróg i Mostów oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej. Obecnie czeka na ostatnią opinię Biura Planowania Przestrzennego. Projekt Nowego Dworca Olsztyn jest w sensie urbanistycznym i projektowym praktycznie gotowy. Podczas ostatniego spotkania zespołu roboczego do spraw zagospodarowania okolic Śródmieścia, powołanego przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, uzgadniano m.in. przebieg ścieżki rowerowej wokół dworca.

- Gdy wniosek zostanie złożony, priorytetem dla inwestycji będzie pilne uchwalenie planu. Od tego zależy integracja prac przy budowie nowego dworca, linii tramwajowej i planowanej przebudowy rury ciepłowniczej w okolicy dworca. Jeśli Rada Miasta stosunkowo szybko przyjmie dokument, to wszystkie te inwestycje będą mogły być realizowane łącznie w pierwszej połowie przyszłego roku – mówi Tomasz Andryszczyk, rzecznik inwestora.
Projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego zakłada stworzenie w Olsztynie galerii o powierzchni 45,000 m2 najmu, połączonej z nowoczesnymi dworcami: kolejowym i autobusowym na wzór obiektów obecnie realizowanych w Katowicach i Poznaniu. Uzupełnieniem inwestycji jest pakiet „Siódemka dla Olsztyna”, który składa się z: Centralnego Punktu Przesiadkowego, przedłużenia przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w kierunku Zatorza, budowy placu miejskiego wraz z niezbędną optymalizacją układu drogowo-komunikacyjnego, nowego dworca PKP, nowego dworca PKS, oferty mieszkań komunalnych dla Olsztyna oraz Zielonego Projektu Olsztyna.
Kategoria: