Która inwestycja w Olsztynie jest najważniejsza?

Instytut Badań i Analiz Grupy OSB na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadził badanie opinii mieszkańców Olsztyna. Oceniali oni warunki i komfort życia, infrastrukturę oraz działanie włodarzy miasta. Interesująco wygląda ocena ważności inwestycji miejskich. Na przełomie 2012/2013 blisko 86% ankietowanych stwierdziło, że wybudowanie nowego dworca jest bardzo ważnym przedsięwzięciem.
 
"W badaniu ankietowani zostali poproszeni o ocenę ważności planowanych przez władze inwestycji. Wyniki przedstawione w raporcie stanowią zsumowane odpowiedzi bardzo ważna i ważna oraz mniej ważna i nieważna.
 
Ponad 94,8% badanych oceniło, że najważniejszą inwestycją jest budowa obwodnicy. Tylko 5% stwierdziło, że jest to inwestycja mniej ważna lub nieważna.
 
Olsztyniacy uważają też, że konieczne jest wybudowanie nowego dworca. Aż 85,6% badanych stwierdziło, że jest to bardzo ważna inwestycja.
 
Mieszkańcy wśród bardzo ważnych inwestycji wymienili także: budowę ul. Obiegowej, ul. Nowobałtyckiej, połączenie ul. Warszawskiej z ul. Wilczyńskiego, rozbudowanie systemu ścieżek rowerowych i zagospodarowanie rzeki Łyny i jezior.
 
Mieszkańcy przyznali, że miasto powinno realizować budowę Parku Centralnego i podjąć próbę reaktywowania stadionu leśnego. Tylko 58,9% ankietowanych stwierdziło, że budowa stadionu przy ul. Piłsudskiego jest ważną inwestycją. Także budowa nowej hali widowiskowo-sportowej nie należy do najpopularniejszych. Za inwestycją opowiedziało się 56,6% ankietowanych. 71% pytanych uważa, że nowe galerie handlowe to inwestycje mało ważne. Budowa linii tramwajowej także nie jest uważana za niezbędną inwestycje - 63,9% odpowiedziało, że jest to inwestycja mniej ważna lub nieważna".
 
 
Źródło: portale internetowe Olsztyn.wm.pl oraz Olsztyn.eu
 
 
Wyniki sondażu opublikował portal Olsztyn.wm.pl, plik źródłowy znajduje się na stronie:
 
http://www.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/gospodarka/BadanieopiniimieszkancowOlsztyna2012.pdf
 

Kategoria: